ZŠ Komenského na jarmoku

Bánovský jarmok  je jesennou udalosťou nášho mesta, na ktorú sa tešia malí (na kolotoče a cukrovú vatu ) i tí väčší dospeláci – na dospelácke nákupy. Jesenné špeciality rozvoniavali po bánovskom námestí a hudba z rozhlasu  pozývala všetkých na túto milú udalosť. Ľudoví majstri - umelci so svojimi krásnymi výrobkami sa pýšili v svojich stánkoch okolo kostola. To sa už z pódia ozval hlas moderátorky Blanky Kodajovej.

 

 

 Privítala účastníkov jarmoku na kultúrnom programe, ktorý sem neodmysliteľne patrí a spríjemňuje návštevníkom popoludnie. Ako v úvode uviedla, vždy sa môže spoľahnúť na jedinú školu v meste, ktorá príde so svojim programom i na dosky jarmočného javiska a pod vedením pani učiteľky Čikošovej jej deti vždy roztlieskajú publikum a zlepšia náladu. 

 

 

Po krásnej úvodnej  ľudovej piesni v podaní Laury Chochulovej sa na pódiu rozohrala veselá spevácka hra v podaní štvrtákov  našej školy Vanesky Anovej, Mirka Hlobeňa. Pani jeseň v podaní Jasmínky Králikovej pochytala všetky svoje dažďové kvapky a košík sa pomaly naplnil ovocím, ktoré nám zahrali  Ninka Daňová, Mária Berecová, Laura Švecová,Emmka Marková, Julka a Klaudia Hodálové. Záverečnú bodku predviedli dievčatá svojim obľúbeným country tancom a zaslúžený potlesk ich potešil spolu s usmievajúcimi sa rodičmi v hľadisku. 

 

autor:

Dagmar Čikošová