Štítky

 1. 17. Farský ples
 2. mladí výskumníci na ZŠ Komenského
 3. karneval
 4. ZŠ Gorazdova
 5. Osmijanko
 6. ZŠ Komenského
 7. Šlager paráda
 8. Dom kultúry na Farskej ulici
 9. fašiangovanie
 10. Svet malého škôlkára
 11. Fašiangy
 12. o čiernej Afrike
 13. hudobný program
 14. Ples ZO SZZP č.3
 15. Karneval CVČ
 16. zimný štadión
 17. Rímsko-katolícky Farský úrad v Bánovciach nad Bebravou
 18. zábavné hry
 19. sladké odmeny
 20. budúci prváčikovia
 21. škola na ul. Gorazdova
 22. zápis prvákov do ZŠ na ul. Gorazdova
 23. divadelná hra v Dolných našticiach
 24. Farský ples v Bánovciach nad Bebravou
 25. Turice
 26. Veľka noc ide
 27. Rudolfa Novotná
 28. Lukáš Domin predseda KDMS TN kraja
 29. bezdomovci
 30. recitačná súťaž Vansovej lomnička
 31. 85. narodenín Emila Masaryka
 32. MDŽ Malé Chlievany
 33. Martin Peterka na Tour de France
 34. klub dôchodcov Dolné Ozorovce
 35. silový trojboj
 36. regionálny novinár
 37. anketa spokojnosti na sídlisku Dubnička
 38. mladý jeleň bojoval o život
 39. po stope vlka
 40. Veľkochlievanské kroje
 41. cigáň s cigáňkou
 42. poskytovanie prvej pomoci
 43. beseda
 44. Fašiangový karnevál
 45. ZŠ Duklianska
 46. MDŽ v Bánovciach nad Bebravou
 47. Kysucký prameň
 48. pesničku ježibaba
 49. v materskej škole Rybany
 50. publicista
 51. kapela
 52. duch Rokoša
 53. výchovná činnosť
 54. rada mládeže Trenčianskeho kraja
 55. 900. výročie prvej písomnej zmienky
 56. krosový zimný beh
 57. obec Livinské Opatovce
 58. vrch Vysoká
 59. vrch Bradlo
 60. vrch Kňažinový stôl
 61. tradičná zabíjačka
 62. dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
 63. Ivet Izraelová
 64. Dajana Radosová
 65. javisko
 66. hudba
 67. Mikuláš
 68. detský domov
 69. Simonka Černušková
 70. Silvestrovský výstup na Rokoš
 71. silvestrovská kapustnica
 72. guláš
 73. KomPraxe
 74. Diana Jakubíková
 75. obec dežerice
 76. heligonkári
 77. prvý vlak 1901
 78. Železnica Bánovce nad Bebravou
 79. Železnica Bošany
 80. ľudovej hudby Kollárovci
 81. železničná stanica Trenčín
 82. bánovské publikum
 83. spartakiáda Bánovce nad Bebravou
 84. okresná spartakiáda Topoľčany
 85. Partizánske
 86. Farský karnevál
 87. železničná stanica
 88. Bánovský taxikár 1927
 89. obec Dežerice
 90. Adam Lisý
 91. Trokráľová trojka
 92. Oto Schuchmann
 93. Johny Pristach
 94. Trojkráľová trojka
 95. tanečné štúdio Aurora
 96. Jana Kozačková
 97. Dežerická zabíjačka
 98. heligonkári z rôznych susedných regiónov
 99. zabíjačkové špeciality
 100. školu Komenského